Tečajevi

Jezici

-engleski
-njemački
-češki
-talijanski
-francuski
-hrvatski za strance

Grupe

Igraonice za predškolsku djecu, učeničke grupe, grupe za odrasle, intenzivni tečajevi, radionice subotom, individualna nastava, tečajevi u poduzećima/za poslovne korisnike, specijalizirani tečajevi.

Program

Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajednickom europskom referentnom okviru za jezike pa su u skladu s time svi obrazovni materijali koje koristimo u nastavi prilagođeni europskim standardima.

Referentni okvir razlikuje ukupno šest stupnjeva:

A1 - PRIPREMNI STUPANJ
Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavni razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovjetno te da je spreman pomoći.
A2 - TEMELJNI STUPANJ
Može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz podrucja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svoga obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

SAMOSTALNI KORISNIK

B1 - PRELAZNI STUPANJ
Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u večini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.
B2 - SAMOSTALNI STUPANJ
Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehnicke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, sto omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane. Može proizvesti jasan, detaljni tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.
ISKUSNI KORISNIK

C1 - NAPREDNI STUPANJ
Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajučih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturirani, detaljni tekst na složene teme pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.
C2 - VRSNI STUPANJ
Može bez poteškoća praktički razumjeti sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

Uz "vertikalnu dimenziju" referentnih stupnjeva, svaki stupanj ima i "horizontalnu dimenziju" koja se sastoji od parametara komunikacijskih aktivnosti i komunikacijske jezične kompetencije:
Razumijevanje = slušanje i čitanje
Govor = govorna interakcija i govorna produkcija
Pisanje

(izvor: Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje. Zagreb: Školska knjiga, 2005.)

Cjenik

Speaking club - 600kn (20 školskih sati) ili 50kn po školskom satu Igraonice za predškolsku djecu - 220kn mjesečno (8 školskih sati)
Učeničke grupe - 2 400kn godišnje (70 školskih sati)
Grupe za odrasle - 3 400kn godišnje (100 školskih sati)
Intenzivni tečajevi - 400kn (20 školskih sati)
Radionice subotom - 50kn po osobi za polaznike Školice, ostali 70kn
Individualna nastava - 150kn po školskom satu

Popusti
10% za članove obitelji i umirovljenike


Prijevodi

Prevođenje stručnih tekstova:

- prijevod sa stranog jezika (jedna autorska kartica) 80 kn
- prijevod s hrvatskog na strani jezik 120 kn
- prijevod s jednog stranog na drugi strani jezik 200 kn

Konsekutivno i simultano prevođenje:

- 1 sat konsekutivnog prevođenja 250 kn
- 1 sat simultanog prevođenja 300 kn
- 1 dan simultanog prevođenja min 8 sati