Prijevodi

Prevođenje stručnih tekstova:

- prijevod sa stranog jezika (jedna autorska kartica) 80 kn
- prijevod s hrvatskog na strani jezik 120 kn
- prijevod s jednog stranog na drugi strani jezik 200 kn

Konsekutivno i simultano prevođenje:

- 1 sat konsekutivnog prevođenja 250 kn
- 1 sat simultanog prevođenja 300 kn
- 1 dan simultanog prevođenja min 8 sati